Vyhledávání

[el_row css_overflow=”default” alpha=”100″ equal_height_option=”0″ equal_height=”0″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_type_option=”image” background_type=”image” image=”16623″ background_style=”cover” bg_over_color=”rgba(0,0,0,0.59)” spy=”none” scroll_delay=”300″ box_mode_option=”wide” box_mode=”wide” border_style=”solid”][el_column css_overflow=”default” alpha=”100″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_style=”cover” p_top=”200″ p_bottom=”150″ border_style=”solid” column=”12″][section_header main_heading=”Revize elektrospotřebičů” text_align=”center” text_transform=”full-width” font_size=”xlarge” font_style=”default” font_weight=”900″ color=”#ffffff” alpha=”100″ spy=”none” scroll_delay=”300″]
[/section_header][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Nová služba pro naše zákazníky

DLE ČSN 33 1600

[/el_text_html][el_inner_row ][el_inner_column column=”3″][/el_inner_column][el_inner_column column=”3″][el_btn text=”poptávkový formulář” url=”#formular_revize” size=”btn-sm” shape_option=”rounded” shape=”rounded” style=”primary” alpha=”100″ btn_border_style=”solid” align=”center” target=”_self”]
[/el_btn][/el_inner_column][el_inner_column column=”3″][el_btn text=”ceník služeb” url=”#cenik_elektrorevizi” size=”btn-sm” shape_option=”rounded” shape=”rounded” style=”primary” alpha=”100″ align=”center” target=”_self”]
[/el_btn][/el_inner_column][el_inner_column column=”3″][/el_inner_column][/el_inner_row][/el_column][/el_row][el_row css_overflow=”default” alpha=”100″ equal_height_option=”0″ equal_height=”0″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_type_option=”image” background_type=”image” background_style=”cover” spy=”none” scroll_delay=”300″ box_mode_option=”boxed” box_mode=”boxed” m_top=”50″ border_style=”solid”][el_column column=”5″][section_header main_heading=”Proč je důležité elektrorevize provádět” layout=”ico” text_align=”center” font_size=”default” font_style=”default” font_weight=”default” alpha=”100″ spy=”none” scroll_delay=”300″ ico_background=”fa-question-circle”]
[/section_header][/el_column][el_column column=”7″][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Dle zákona č. 262/2006Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Důležitým krokem je v tomto případě provádění revizí veškerých elektrických zařízení na pracovišti v termínech stanovených normou ČSN 33 1600

[/el_text_html][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Při pravidelném provádění revizí elektrospotřebičů získáte tyto výhody:
 • dozvíte se více o stavu provozovaného elektrického zařízení
 • předejdete riziku úrazu elektrickým proudem a snížíte riziko požáru
 • zamezíte problémům s inspektoráty bezpečnosti práce a pojistným plněním v případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem
 • vyhnete se vysokým pokutám v případě kontroly Inspektorátem bezpečnosti práce

[/el_text_html][/el_column][/el_row][el_row css_overflow=”default” alpha=”100″ equal_height_option=”0″ equal_height=”0″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_type_option=”image” background_type=”image” background_style=”cover” spy=”none” scroll_delay=”300″ box_mode_option=”boxed” box_mode=”boxed” m_top=”50″ border_style=”solid”][el_column column=”5″][section_header main_heading=”Rozsah služeb elektrorevizí” layout=”ico” text_align=”center” font_size=”default” font_style=”default” font_weight=”default” alpha=”100″ spy=”none” scroll_delay=”300″ ico_background=”fa-wpforms”]
[/section_header][/el_column][el_column column=”7″][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Revize elektrického spotřebiče zpravidla zahrnuje tyto úkony

[/el_text_html][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

 • Prohlídka elektrického spotřebiče:

pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

 • Měření elektrického spotřebiče:

ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením

 • Zkouška chodu:

ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti

[/el_text_html][/el_column][/el_row][el_row el_id=”cenik_elektrorevizi” css_overflow=”default” alpha=”100″ equal_height_option=”0″ equal_height=”0″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_type_option=”image” background_type=”image” background_style=”cover” spy=”none” scroll_delay=”300″ box_mode_option=”boxed” box_mode=”boxed” m_top=”50″ border_style=”solid”][el_column column=”5″][section_header main_heading=”Ceník služeb elektrorevizí” layout=”ico” text_align=”center” font_size=”default” font_style=”default” font_weight=”default” alpha=”100″ spy=”none” scroll_delay=”300″ ico_background=”fa-database”]
[/section_header][/el_column][el_column column=”7″][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Revize elektrického spotřebiče prováděná v rámci pravidelné kontroly kancelářské techniky

[/el_text_html][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

 • Revize spotřebiče je zahrnuta do ceny pravidelné údržby, další spotřebiče jako prodlužovací přívod a jiná VTZ jsou účtovány sazbou podle času potřebného pro měření (sazba pro spotřebiče je v rozmezí 50 – 80 Kč bez DPH, prodlužovací přívod cca. 20 Kč)
 • revizní zpráva je vystavována hromadně na všechna zařízení za  poplatek 200Kč

[/el_text_html][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

Revize elektrických spotřebičů, které nejsou prováděny v rámci pravidelných kontrol kancelářské techniky

[/el_text_html][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″]

 • Základní cena za revizi je 1.700 Kč bez DPH a obsahuje revizi až 20 spotřebičů. Protokol o revizi je v tomto případě zdarma
 • Další spotřebiče jako prodlužovací přívod a jiná VTZ jsou účtovány sazbou podle času potřebného pro měření (sazba pro spotřebiče je v rozmezí 50 – 80 Kč bez DPH, prodlužovací přívod cca. 20 Kč)

[/el_text_html][/el_column][/el_row][el_row el_id=”formular_revize” css_overflow=”default” alpha=”100″ equal_height_option=”0″ equal_height=”0″ justify_content_option=”default” justify_content=”default” background_type_option=”image” background_type=”image” background_style=”cover” bg_color=”rgba(30,115,190,0.26)” spy=”none” scroll_delay=”300″ box_mode_option=”boxed” box_mode=”boxed” m_bottom=”50″ border_style=”solid”][el_column column=”12″][el_text_html spy=”none” scroll_delay=”300″ m_top=”20″]

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  [/el_text_html][/el_column][/el_row]

  Back to Top

   This will close in 0 seconds