Vyhledávání

Revize elektrospotřebičů

Nová služba pro naše zákazníky

DLE ČSN 33 1600

Proč je důležité elektrorevize provádět

Dle zákona č. 262/2006Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Důležitým krokem je v tomto případě provádění revizí veškerých elektrických zařízení na pracovišti v termínech stanovených normou ČSN 33 1600

Při pravidelném provádění revizí elektrospotřebičů získáte tyto výhody:
 • dozvíte se více o stavu provozovaného elektrického zařízení
 • předejdete riziku úrazu elektrickým proudem a snížíte riziko požáru
 • zamezíte problémům s inspektoráty bezpečnosti práce a pojistným plněním v případě vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem
 • vyhnete se vysokým pokutám v případě kontroly Inspektorátem bezpečnosti práce

Rozsah služeb elektrorevizí

Revize elektrického spotřebiče zpravidla zahrnuje tyto úkony

 • Prohlídka elektrického spotřebiče:

pohledové posouzení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem

 • Měření elektrického spotřebiče:

ověření elektrických parametrů z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem měřením

 • Zkouška chodu:

ověření funkce ovládacích prvků a poslechové posouzení hlučnosti

Ceník služeb elektrorevizí

Revize elektrického spotřebiče prováděná v rámci pravidelné kontroly kancelářské techniky

 • Revize spotřebiče je zahrnuta do ceny pravidelné údržby, další spotřebiče jako prodlužovací přívod a jiná VTZ jsou účtovány sazbou podle času potřebného pro měření (sazba pro spotřebiče je v rozmezí 50 – 80 Kč bez DPH, prodlužovací přívod cca. 20 Kč)
 • revizní zpráva je vystavována hromadně na všechna zařízení za  poplatek 200Kč

Revize elektrických spotřebičů, které nejsou prováděny v rámci pravidelných kontrol kancelářské techniky

 • Základní cena za revizi je 1.700 Kč bez DPH a obsahuje revizi až 20 spotřebičů. Protokol o revizi je v tomto případě zdarma
 • Další spotřebiče jako prodlužovací přívod a jiná VTZ jsou účtovány sazbou podle času potřebného pro měření (sazba pro spotřebiče je v rozmezí 50 – 80 Kč bez DPH, prodlužovací přívod cca. 20 Kč)

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Back to Top